กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

ชมภาพทั้งหมดที่นี่https://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านลาดวิถี